Emniyet Politikası ve Hedefleri

Havacılık sektörü yüksek maliyetlere dayalı olarak sürekli gelişen bir alandır. İhmal veya hata sonucu meydana gelen kazalar can ve mal kaybına neden olabilmektedir. THKÜ OEO’nun yönetim politikası, eğitim süresince gerekli olan tüm emniyet faaliyetlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamak ve bu kapsamda gerekli kaynakları bulmaktır. Böylece OEO bünyesinde ortaya çıkan olası hatalar kabul edilebilir risk seviyesinde olacaktır. Ayrıca THKÜ OEO yasal düzenlemelere uygun olarak emniyet standartlarını en üst seviyeye çıkarmayı ve çalışanlara üst düzeyde sorumluluk vermeyi amaçlamaktadır. Emniyet en önemli ilkedir. Havacılık faaliyetleri kapsamında birçok strateji oluşturulur, uygulanır, sürdürülür ve geliştirilir. Sonuç olarak en yüksek emniyet performans seviyeleri takip edilmekte, ulusal/uluslararası standartlar hedeflenmektedir. Emniyet Yönetim Sistemi tüm personelin katılımıyla sürekli gelişim felsefesi üzerine kurulmuştur. Bu alanda THKÜ bünyesinde uluslararası standartlara uygun güvenilir eğitimler verilmektedir. Sonuç olarak THKÜ OEO bünyesinde kurulan Emniyet Yönetim Sistemi SHGM, PAR-FCL ve PART-ORA tarafından belirlenen gereklilikleri yerine tam olarak getirmeyi amaç edinmiştir.

Bu kapsamda aşağıda sıralan maddeler THKÜ OEO Emniyet Yönetim Sistemi politika ve hedefleri olarak belirlenmiştir.

  • Mevcut ve planlanan faaliyetleri analiz etmek, önlem almak ve istenmeyen olaylardan kaçınmak,
  • OEO personeli tarafından sunulan emniyet raporlarını incelemek ve gerekli emniyet önlemlerinin alınması sağlamak,
  • THKÜ OEO personelinin belirli dönemlerde SMS toplantılarına katılımını sağlamak,
  • Personelin teknolojik gelişimlerden ve yeniliklerden geri kalmaması amacıyla kurum içi eğitimler düzenlemek.