Uyumluluk İzleme Politikası ve Hedefleri

Onaylı Eğitim Organizasyonumuzun Uyumluluk İzleme Sistemi; TS-ISO-9001:2015 standartlarına uygun olarak kurulmuştur. Organizasyonumuzun başlıca görevi, ürün ve tüm hizmetlerimizin Uyumluluk İzlemesini devamlı kılmaktır. Görevinde hata yapmayacak pilotların yetiştirilmesi hedefine ulaşmak amacıyla Uyumluluk İzlemeye verilen önem kat ve kat artırılmıştır.

Ürünümüz olan insanın değerinin bilincinde olarak Cumhuriyetimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Türk Hava Kurumu’nun adını taşıyan üniversitemizin en önemli hizmeti, Türk gençliğini havacılık konusunda eğitmektir. Üniversitemiz bünyesindeki diğer akademik bölümlerde sağlanan eğitimlerde olduğu gibi THKÜ OEO olarak verdiğimiz pilotaj eğitimi de yükseköğretim düzeyinde ve uluslararası standartlardadır. Üniversitemiz, sadece Türkiye’nin değil coğrafi konum olarak bölgenin havacılık alanında ilk ve tek ihtisas üniversitesidir. Kurulduğu günden itibaren yerleştiği iddialı konumunu korumakta kararlı olmamız ve OEO faaliyetlerinin de bu amaç doğrultusunda yürütülmek üzere bir Uyumluluk İzleme politikası benimsenmiştir.

Organizasyonumuz, Uyumluluk İzleme politikası yapılanması ile hedeflerini gelecekte daha da genişletmek üzere “%0” ödün ile faaliyetlerini sürdürecektir. THKÜ OEO olarak aşağıda sıralanan maddeler genel politikalarımızı oluşturmaktadır.

  • THKÜOEO bünyesinde yürütülen tüm faaliyetlerin yasal gereklilikler çerçevesinde dokümantasyon sistemi kurmak ve sürekliliğini sağlamak
  • Yönetim Sisteminin içeriğinden sorumlu olmak ve işletme elkitabının belirtilen gereklilikleri yerine getirmekle beraber uluslararası kurallar ve düzenlemeleri el kitabına eklemek,
  • Yönetim Sisteminin içeriğini ve tanımını anlamak ve tüm görevlerin yönetim sistemine göre tam olarak yerine getirilmesini sağlamak
  • Tüm personelin Uyumluluk İzleme Sisteminin detayları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak ve Uyumluluk İzleme Sisteminin talimatlarına uyduklarından emin olmak