Tanıtım

Çağın en gözde mesleklerinden olan Pilotajın önemi bugün dünden daha fazla. Çünkü bugün teknik yetkinliği en üst düzeyde olan uçuş sistemleri ile uçuyoruz. Bu sistemlerin içinde yer alan iletişim, güdüm, kontrol ve seyrüsefer teknolojileri, uzaktan algılama ve değerlendirme sistemleri gibi aviyoniğin her bileşeninde teknolojik olanakları en üst düzeyde kullanmaktayız. Bunun doğal bir sonucu olarak zaman içinde karmaşıklığı daha fazla ancak yetenekleri de daha üstün sistemleri geliştiriyoruz. Teknolojik ilerlemelerin en hızlı biçimde hayat bulduğu havacılık sektöründe ise bu ürünlerin tasarımını ve yönetimini başarıyla gerçekleştirebilen başarılı pilotlara ihtiyaç her geçen gün artıyor.

Bugünün çözüm bekleyen problemleri dünden daha fazla ve günümüz problemlerinin karmaşıklık düzeyi çok daha yüksek. Ancak bugünün pilot adaylarının da bilgiye ulaşım ve bilgiyi ürüne dönüştürme olanakları da dünden çok daha fazla.

Hava alanı içeren kampüsümüz sayesinde havacılık alanında uzmanlaşabilecek eşsiz bir eğitim-öğretim imkânı fakültemiz tarafından sunulmaktadır. Pilotaj bölümünün amacı, ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoritelerinin öngördüğü standartlara göre kurgulanmış eğitim müfredatları ile üstün donanımlı pilotlar yetiştirmektir. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü olarak hayallerinin peşinde koşan, bilgiyi ürüne dönüştürebilen, yenilikçi ve yaratıcı pilot adaylarını birlikte çalışmaya davet ediyoruz.