Dr. Öğr. Üyesi Özkan YAVUZYILMAZ

Bölüm Akademik Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Serdar BADOĞLU

Bölüm Akademik Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Erbil Özyörük

Bölüm Akademik Kurulu Üyesi