Öğrenci Konseyi Seçimi Hk. (Güncellenmiştir)

Öğrenci Konseyi Seçimleri Hakkında

Değerli Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz 2021 - 2022 Eğitim -Öğretim yılı Öğrenci Konseyi Seçimleri, 06 Aralık 2021 tarihinde yapılması planlanmaktadır.

Üniversitemizin Ön Lisans ve Lisans bölümlerinde okuyan öğrencilerimiz bağlı bulundukları Fakülte Sekreterliklerine aşağıda yer alan Aday Başvuru Formunu doldurup teslim etmeleri gerekmektedir. 

Öğrenci Temsilcisi için aranan koşullar aşağıda yer almaktadır. 

 

Adaylık Başvurusu

Öğrenci temsilciliğine aday olmak isteyen öğrenciler, Rektörlük tarafından ilan edilen tarihler arasında, öğrencisi oldukları fakülte dekanlığı, yüksekokul, meslek yüksek okulu, enstitü müdürlüğüne bizzat başvururlar. Belirlenen tarihin son günününden sonra adaylık başvurusu yapılamaz. Aday olmak isteyen öğrencilerin akademik başarısızlık nedeniyle öğrenim süresini uzatmamış olması gerekir.

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler

Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

  • İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,
  • Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
  • Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,
  • Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,
  • Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
  • Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,
  • Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

Aday Başvuru formu için tıklayınız.

  • Başvuru için son gün 30 Kasım 2021 saat 16:00'a kadardır.

 

 

Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi (2021)

29 – 30 Kasım 2021

Bölüm Temsilciliği Adaylık Başvurularının Fakülte Dekanlığı ve Meslek Yüksek Okulu Müdürlüklerine bizzat yapılması.

01 Aralık

Bölüm Temsilciliği Adaylarının İlanı

02 Aralık – 10 Aralık

Adayların Kendilerini Tanıtmaları

12 Aralık

Seçim Yasaklarının Başlaması

13 Aralık

Bölüm Temsilciliği Seçimi

14 Aralık

Bölüm Temsilciliği Seçim Sonuçlarının Açıklanması

15 Aralık

Fakülte/Yüksekokul Temsilcileri Seçimi

16 Aralık

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu Seçim Toplantısı